Cadrul fizico-geografic

Relieful

Comuna Gherhiţa este aşezată în zona de câmpie 22.

 

Hidrografia

Hidrografia este reprezentată de râul Prahova şi lacul natural cu apă dulce din sudul localităţii care în trecut se întindea pe o distanţă de 4 km şi avea o lăţime medie de circa 30 m. În prezent albia lacului s-a restrâns la o fâşie de 2 - 3 m lăţime prin adâncirea mijlocului, apele colectate din ploi şi izvoare formând un pârâu curgător care îşi varsă întregul debit în râul Prahova. Lacul apare atestat documentar pentru prima dată la 1 iunie 1793 cu numele de Tiţianca, astăzi spunându-i-se Ţuianca.

 

Solul

Solurile sunt de regulă cernoziomuri.

 

Clima

Comuna Gherghiţa are o climă temperat - continentală.

 

Vegetaţia şi fauna

Vegetaţia şi fauna sunt cele caracteristice zonei de câmpie.

Înapoi