Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2020 Privind punerea la dispozitia proiectului CS1_POIM “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare nsi a documentatiilor de atribuire oentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 2020-04-29
17 / 2020 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 2020-04-29
16 / 2020 Privind aprobarea listei cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 2020-04-29
15 / 2020 Privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2020 2020-04-29
7 / 2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita, jud. Prahova 2020-01-21
6 / 2020 privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala a comunei Gherghita, jud. Prahova 2020-01-21
5 / 2020 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021 2020-01-21
4 / 2020 privind aprobarea listei cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 2020-01-21
3 / 2020 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de ajutor social care urmeaza sa efectueze lucrari sau actiuni de interes local in anul 2020 2020-01-21
2 / 2020 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2020 2020-01-21
1 / 2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 2020-01-09
58 / 2019 privind asocierea comunei Gherghita cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Extindere sistem de supraveghere in comuna" 2019-12-18
56 / 2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Gherghita 2019-12-11
55 / 2019 privind aprobarea listei cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 2019-12-11
54 / 2019 privind aprobarea Planului de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2020 2019-12-11

Înapoi